۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

Skip Navigation Links.
Collapse مرکز تحقیقات فارماسیوتیکسمرکز تحقیقات فارماسیوتیکس
Collapse درباره مادرباره ما
تاریخچه
اهداف و آرمانها
چارت سازمانی
افتخارات کسب شده
معرفی مرکز
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
رئیس مرکز
معاون پژوهشی
Collapse اعضای مرکزاعضای مرکز
هیات علمی تمام وقت
هیات علمی نیمه وقت
هیات علمی موسس مرکز
اعضاء شورای پژوهشی مرکز
کارشناسان آزمایشگاه
اهداف و چشم انداز معاونت
Affliation
Collapse آموزش و پژوهشآموزش و پژوهش
دانشجویان دکتری پژوهشی
Collapse آموزشآموزش
فارغ التحصیلان
آیین نامه ها
Collapse فرم هافرم ها
فرم دکتری پژوهشی
فرم پروپوزال
فرم طرح
واحد های ترمیک
Collapse پژوهشپژوهش
Collapse مقالاتمقالات
مقالات 2015
مقالات 2016
مقالات 2017
مقالات2018
مقالات 2019
مقالات2020
طرح های خاتمه یافته
Collapse پایان نامه هاپایان نامه ها
فارغ التحصیلان مرکز تحقیقات (PhD)
فارغ التحصیلان دکتری تخصصی
فارغ التحصیلان دکتری حرفه ای
پژوهشگران برتر
عملکرد پژوهشی
Collapse آزمایشگاههای تحقیقاتیآزمایشگاههای تحقیقاتی
آزمایشگاه مواد شیمیایی و دارویی
آزمایشگاه نانو مواد دارویی و نانوساختارها
آزمایشگاه الکتروشیمیایی آنالیزهای زیستی و محیطی
آزمایشگاه فیزیکال فارماسی
Collapse آزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه بیوتکنولوژی
مسئول آزمایشگاه
اعضای هیات علمی
کارشناس ازمایشگاه
اهداف کلی
اقدامات صورت گرفته مرکز
دستگاه های موجود آزمایشگاه
آزمایشگاه کشت سلولی
Collapse سایت های وابستهسایت های وابسته
سایت آکادمیک
انجمن های دارویی
مجلات
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
لیست سمینارها و کنگره های داخلی
مراکز علمی ایران و جهان
گالری تصاویر
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
ارتباط با ما
نقشه سایت