۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

Skip Navigation Links.
Collapse مرکز تحقیقات فارماسیوتیکسمرکز تحقیقات فارماسیوتیکس
Collapse درباره مادرباره ما
تاریخچه
اهداف و آرمانها
چارت سازمانی
افتخارات کسب شده
معرفی مرکز
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
رئیس مرکز
Collapse اعضای مرکزاعضای مرکز
هیئت علمی تمام وقت
هیئت علمی پاره وقت
هیات علمی موسس مرکز
اعضاء شورای پژوهشی مرکز
کارشناسان آزمایشگاه
پرسنل مرکز
اهداف و چشم انداز معاونت
Affliation
معاون پژوهشی
Collapse آموزش و پژوهشآموزش و پژوهش
دانشجویان دکتری پژوهشی
Collapse آموزشآموزش
فارغ التحصیلان
آیین نامه ها
Collapse فرم هافرم ها
فرم دکتری پژوهشی
فرم پروپوزال
فرم طرح
واحد های ترمیک
Collapse پژوهشپژوهش
Collapse مقالاتمقالات
مقالات 2015
مقالات 2016
مقالات 2017
مقالات2018
مقالات 2019
مقالات2020
طرح های خاتمه یافته
Collapse پایان نامه هاپایان نامه ها
فارغ التحصیلان مرکز تحقیقات (PhD)
فارغ التحصیلان دکتری تخصصی
فارغ التحصیلان دکتری حرفه ای
پژوهشگران برتر
عملکرد پژوهشی
Collapse آزمایشگاههای مرکزآزمایشگاههای مرکز
آزمایشگاه مواد شیمیایی و دارویی
آزمایشگاه نانو مواد دارویی و نانوساختارها
آزمایشگاه الکتروشیمیایی آنالیزهای زیستی و محیطی
آزمایشگاه فیزیکال فارماسی
Collapse آزمایشگاه بیوتکنولوژیآزمایشگاه بیوتکنولوژی
مسئول آزمایشگاه
اعضای هیات علمی
کارشناس ازمایشگاه
اهداف کلی
اقدامات صورت گرفته مرکز
دستگاه های موجود آزمایشگاه
آزمایشگاه کشت سلولی
Collapse سایت های وابستهسایت های وابسته
موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
انجمن های علمی
مجلات
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
مراکز علمی ایران و جهان
اخبار و اطلاعیه ها
گالری تصاویر
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
ارتباط با ما
نقشه سایت