۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
دکتر طوبی اسلامی نژاد
سال ورود:بهمن 90
سال فارغ التحصیلی:تیر95
پست الکترونیک:
شماره تماس: 31325243-034

عنوان پایان نامه:

طراحی، ساخت و تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی کمپلکس های مغناطیسی پولولان-اسپرمین- اکسید آهن (Pullulan- Spermine-Fe3O4) و تعیین میزان انتقال آنها به سلولهای U87 با استفاده از پلاسمید EGFP-p53 در آزمایشات برون تنی

 اساتید راهنما: دکتر مهدی انصاری

 دکتر سید نورالدین نعمت الهی   

 
دکتر هادی محمودی مقدم
سال ورود:بهمن90
سال فارغ التحصیلی:خرداد 96
پست الکترونیک:hidi.mahmoudi@gmail.com 
شماره تماس: 31325132-034
مشاهده رزومه
   
 
دکتر ماندانا اوحدی
سال ورود:مهر92
سال فارغ التحصیلی:فروردین 97
پست الکترونیک:mandanaohady@gmail.com
شماره تماس:31325241-034

عنوان پایان نامه :

جداسازی و شناسایی سویه مولد بیوسورفکتنت از نمونه های خاک آلود به آلایند های نفتی، تعیین خصوصیات بیوسورفکتنت تولیدی، بررسی فاکتورهای مؤثر بر تولید آن

اساتید راهنما:

دکتر غلامرضا دهقان نوده

دکتر حمید فروتن فر

اساتید مشاور:

دکتر مجتبی شکیبایی

 
دکتر مسلم لاری نجفی     
سال ورود: مهر92
سال فارغ التحصیلی: تیر97
پست الکترونیک: drlarinajafi@gmail.com
شماره تماس:31325914-034

عنوان پایان نامه :

بررسی میزان تاثیر حرارت ، ماکروویو و مواد جاذب در کاهش سطح آفلاتوکسین ومطالعه شیوع آلودگی وفاکتورهای موثر بر میزان آفلاتوکسین گیاهان دارویی وادویجات درمناطق مختلف کشور 

اساتید راهنما:

دکتر پیام خزائلی

دکتر محمودرضا حیدری

اساتید مشاور:

دکتر میترا مهربانی

دکتر علیرضا اسدی کرم

 
دکتر فاطمه شریفی
سال ورود:مهر91
سال فارغ التحصیلی:آذر97
پست الکترونیک:fatemeh7267@gmail.com 
شماره تماس:31325245-034
 

عنوان پایان نامه:

جداسازی فراکسیون های مهار کننده آماستیگوت لیشمانیا ماژور در مدل های ماکروفاژ و حیوانی از قوزه پنبه (Gossypium hirsutum L.) و تاثیر عصاره بر سلولهای سرطانی

اساتید راهنما: دکتر فریبا شریفی فر 

دکتر ایرج شریفی

استاد مشاور:

دکتر مصطفی پورنامداری