۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد

 آزمایشگاه الکتروشیمی آنالیز های زیستی و محیطی

 

 

در حال حاضر زمینه های تحقیقاتی فعال در آزمایشگاه الکتروشیمی آنالیز های زیستی و محیطی شامل موارد زیر هستند:

 

1.طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی ولتامتریک برای آنالیز مقادیر ناچیز ترکیبات دارویی به منظور تعیین دوز این داروها در فورمولاسیون های موجود و همچنین پایش سریع سطح موجود دارو در نمونه های بیولوژیک نظیر سرم خونی و ادرار بیماران 

2.حذف آلاینده های زیست محیطی نوظهور و پرخطر نظیر ترکیبات دارویی شامل آنتی‌بیوتیک‌ها و آلاینده های صنعتی شامل دترجنت ها، فنل‌ها، رنگ ها، فتالات ها و سموم کشاورزی از فاضلاب ها و محیط های آبی نظیر فاضلاب های بیمارستانی، کشاورزی و صنعتی با استفاده از تکنیک های پیشرفته الکتروشیمیایی و تکنیک های فتوکاتالیستی و جذب سطحی 

 

 

 

 

3.طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی زیست محیطی بمنظور تشخیص و اندازه گیری کمی گونه های آلاینده و یا سموم شیمیایی بکار رفته در صنایع و کشاورزی