۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

 

کرمان- بلوار هفت باغ علوی- مجموعه پردیزه دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده داروسازی-

بلوکL مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس

 

 

کدپستی: 7616911319  تلفن:31325215  نمابر: 31325215

pharma.kerman@gmail.com