۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

پایان نامه فارغ التحصیلان دکتری تخصصی

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

مجری

چکیده پایان نامه

تهیه، استانداردسازی و بررسی برون تنی اثر ضد زخمی فرآورده طب سنتی ایرانی ذرور و سامانه دارورسانی نیوزمی پیاز نرگس

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر میترا مهربانی

دکتر عباس پرداختی

دکتر علیرضا فارسی نژاد

دکتر مریم رامشک