۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

پایان نامه های دکتری پژوهشی (PhD)

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

مجری

چکیده پایان نامه

طراحی، ساخت و تعیین خصوصیات فیزبکوشیمیایی کمپلکس های مغناطیسی پولولان- اسپرمین- اکسید آهن و تعیین میزان انتقال آنها  به سلولهای U87 با استفاده از پلاسمیدEGFP-p53 در آزمایشات برون تنی

دکتر مهدی انصاری

دکتر نورالدین نعمت الهی ماهانی

  دکترطوبی    اسلامی نژاد

ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری تاموکسیفن، امسکرین و توپوتکان با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو صفحات گرافنی و dsDNA اسپرم ماهی قزل آلا

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر هادی بیت الهی

دکتر حمید فروتن فر

دکتر هادی محمودی مقدم

جداسازی و شناسایی سویه مولد بیوسورفکتنت از نمونه های خاک آلوده به آلاینده های نفتی، تعیین خصوصیات بیوسورفکتنت تولیدی، بررسی فاکتورهای موثر بر تولید آن

دکتر غلامرضا دهقان

دکتر حمید فروتن فر

دکتر مجتبی شکیبایی

دکتر ماندانا اوحدی

بررسی میزان تاثیر حرارت ، ماکروویو ومواد جاذب در کاهش سطح آفلاتوکسین ومطالعه شیوع آلودگی وفاکتورهای موثر بر میزان آفلاتوکسین گیاهان دارویی وادویجات درمناطق مختلف کشور 

دکتر پیام خزائلی

دکتر محمودرضا حیدری

دکتر میترا مهربانی  

دکتر غلامرضا اسدی کرم

دکترمسلم لاری نجفی

عنوان طرح به فارسي: جداسازی فراکسیون های مهار کننده آماستیگوت لیشمانیا ماژور در مدل های ماکروفاژ و حیوانی از قوزه پنبه (Gossypium hirsutum L.)

دکتر فریبا شریفی فر

دکتر ایرج شریفی

دکترمصطفی پورنامداری دکترفاطمه شریفی

استفاده از پلیمر فالب ملکولی تهیه شده با روش الکتروشیمیایی برای استخراج و پیش تغلیظ مواد شیمیایی و آلاینده های محیط زیست

دکتر مهدی انصاری و دکتر علیرضا محدثی   دکتر فاطمه گنجه ای زاده

تعیین مقدار همزمان تریگونلین و دیوزژنین و مطالعه فارماکوکینتیک تریگونلین  در افراد سالم متعاقب مصف خوراکی عصاره اتانولی خشک شده دانه شنبلیلهTrigonella foenum- grecum

دکتر فریبا شریفی فر و دکتر مهدی انصاری و دکتر مصطفی پورنامداری   دکتر ندا محمدی

جداسازي و شناسايي سويه باکتریایی هالوفیل مولد آنزيم لیپاز از نمونه های خاك، تخليص، تعيين خصوصيات آنزيم و تثبیت آنزیم روی پایه های نانوکمپوزیتی

دکتر مجتبی شکیبایی، دکتر حمید فروتن فر و دکتر مهدی خوبی دکتر محمدعلی فرامرزی دکتر عاطفه عامری