۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

 

پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس

سال93

دکتر مهدی عباس زاده

سال94 دکتر عباس پرداختی
سال95 دکتر سعید احمدزاده
سال 96

دکتر مهدی عباس زاده

سال97

دکتر غلامرضا دهقان

سال98 دکتر حمیدرضا رحیمی