۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

اعضای موسس  فارماسیوتیکس عبارتند از:

 

دکتر مهدی انصاری استاد فارماسیوتیکس

دکتر عباس پرداختی استاد فارماسیوتیکس

دکتر محمدرضا حیدری استاد سم شناسی و فارماکولوژی

دکتر پیام خزائلی استاد فارماسیوتیکس

دکترغلامرضا دهقان نوده استاد فارماسیوتیکس