۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

 

دکتر مهدی عباس زاده

درجه علمی:Ph.D

مرتبه علمی:دانشیار

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: http://abaszadeh.kmu.ac.ir

 پست الکترونیکی: abaszadeh@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325393-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

google scholar                      scopus