۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

                

دکتر غلامرضا دهقان نوده

درجه علمی:Ph.D

 مرتبه علمی:استاد

گروه پژوهشی:فارماسیوتیکس

وب سایت شخصی: http://dehghan.kmu.ac.ir

پست الکترونیکی: ghr_dehghan@kmu.ac.ir

شماره تماس:31325014-034

سامانه علم سنجی

مشاهده رزومه

google scholar                      scopus