۱۴۰۰ يکشنبه ۳ مرداد

مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس بیست و دومین جلسه مورخ 28/9/1390 از شورای دانشگاههای علوم پزشکی موافقت قطعی دارد و دارای 7 عضو هیئت علمی پژوهشی تمام وقت و 28 عضو هیات علمی پاره وقت می باشد. این مرکز دارای آزمایشگاههای سنتز مواد شیمیایی و دارویی، نانو مواد دارویی و نانوساختارها، الکتروشیمیایی زیستی و محیطی، فارماسیوتیکس، بیوتکنولوژی و کشت سلولی می باشد که با همکاری اعضاء هیئت علمی دانشکده داروسازی گامی بلند در جهت پیشرفت پژوهش برداشته است. کما اینکه در سال 2018 میلادی رتبه پژوهشی برتر را بر اساس میزان اثر بخشی در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه کسب نموده است. چاپ 49 مقاله ISI در سالهای 2017 و 2018 و  H-index 22 گویای این موضوع می باشد. این مرکز با تکیه بر امکانات موجود پژوهشی و توانمندیهای اعضای هیئت علمی خود می تواند در زمینه های نانو فناوری، فرمولاسیون اشکال دارویی، بیوتکنولوژی و... با سایر دانشگاه و مراکز علمی خصوصاً دانشگاههای کشورهای همسایه ارتباط علمی برقرار نماید و در زمینه جذب دانشجو در دوره های دکتری پژوهشی گام بلندی بردارد

 بر اساس مصوبه شماره ۵۰۰/۲۱۰۱/د مورخ 27/09/1390 پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D. by research) در این مرکز موافقت بعمل آمد و تا کنون 10 نفر دانشجوی علوم دارویی در شش دوره پذیرفته شده اند که تعداد دو نفر آنها از دوره اول، فارغ التحصیل شده اند.