۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
پژوهشگر برتر استانی سال98
جناب آقای دکتر رحیمی پژوهشگر برتر 98
دانشجوی برتر 98
جشن فارغ التحصیلی
جناب آقای دکتر دهقان پژوهشگر برتر مرکز
دانشجوی برتر 97